Skip to content

Privacybeleid

Wij, Clubee S.à r.l., met maatschappelijke zetel in Luxemburg, danken u hartelijk voor uw interesse in onze website en onze diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (de GDPR), de Luxemburgse Wet Gegevensbescherming van 1 augustus 2018, de e-Privacy Wet van 30 mei 2005 en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (de "Wet Gegevensbescherming").

Hieronder willen we u informeren over het type persoonlijke gegevens dat wordt verwerkt tijdens uw gebruik van onze webpagina's, het webplatform, de bijbehorende mobiele applicaties en onze diensten.

1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Clubee S.à r.l., 412, rue de l'Industrie, L-3895 Foetz.
De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Clubee S.à r.l. kan hier worden bereikt: Clubee S.à r.l., 412, rue de l'Industrie, L-3895 Foetz.
E-mail: info@clubee.com

2. Categorieën van gegevens die we verwerken

In het volgende willen we je informeren welke gegevens we verwerken wanneer je onze webpagina's bezoekt, ons webplatform, de bijbehorende mobiele applicaties en meer in het algemeen onze diensten gebruikt, hierna ook te noemen "Platform".

"Gegevens" of "Persoonsgegevens": informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna ook "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de identiteit van die natuurlijke persoon.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid wordt u, als gebruiker van de website en/of lid van het Platform als u een eigen account hebt aangemaakt, beschouwd als betrokkene.

Verwerking van toegangsgegevens met betrekking tot het bezoek van ons Platform: Als je alleen ons Platform bezoekt zonder je te abonneren op een van onze diensten, kun je dit meestal doen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op zoals datum en tijd van je bezoek, de website vanwaar je ons bezoekt, het type browser en de taalinstellingen, de webpagina's die je bezoekt op onze website, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider.

Gegevens die u aan ons verstrekt: In het kader van uw gebruik van onze diensten, wanneer u ons Platform gebruikt, wanneer u zich abonneert op een van onze plannen, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt. Het relevante gegevensinvoerscherm geeft meestal aan om welk type gegevens het gaat. Dit betreft in het bijzonder:

 • contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en postadres, en uw telefoonnummer indien van toepassing of vereist;
 • betalingsgegevens zoals de betalingsmethode die u hebt geselecteerd en uw factureringsgegevens indien van toepassing of vereist;
 • e-commercegegevens zoals de lijst van uw bestellingen en aankopen in de onlineshops van de clubs en federaties, indien van toepassing of vereist,
 • gedragsgegevens zoals de taken en acties die u uitvoert, evenals inhoud die u op ons Platform publiceert;
 • demografische gegevens zoals uw geboortedatum, geslacht, nationaliteit, taal en andere gegevens indien van toepassing of vereist;

Gegevens die wij over u ontvangen van derden: Voor zover noodzakelijk voor ons en toegestaan onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen wij gegevens over u verzamelen van derden.

Cookies: We gebruiken "cookies", technische informatie die wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker, om het voor jou aantrekkelijker te maken om ons Platform te bezoeken, om je in staat te stellen je te abonneren op onze diensten of om andere functies te gebruiken. Cookies stellen ons in het bijzonder in staat om ons Platform aan te passen aan de behoeften van de gebruiker door statistische informatie over gebruikersgedrag te verzamelen.

Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de betreffende browsersessie, d.w.z. nadat de gebruiker de browser heeft afgesloten ("sessiecookies"). Andere cookies blijven op het apparaat van de gebruiker en stellen ons in staat de browser te herkennen bij de volgende keer dat de gebruiker de site bezoekt ("permanente cookies").

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangevoerd.

De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) GDPR; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Aanvullende informatie over cookies en soortgelijke technologieën die door ons worden gebruikt, vindt u verderop in dit Privacybeleid en in onze tool voor cookietoestemming, waarmee u ook op elk moment uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Afhankelijk van de door jou geselecteerde instellingen kunnen sommige functionaliteiten van ons Platform beperkt zijn. Onze cookietoestemming is zo geïmplementeerd dat je geen cookies ontvangt voordat je akkoord gaat. Na het accepteren worden het exacte type cookies en gegevens als volgt gedefinieerd: https://www.clubee.com/cookies-settings

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Aanbieden van ons Platform (website / webplatform / mobiele applicaties): Wanneer we toegangsgegevens verwerken als onderdeel van je bezoek aan ons Platform, gebeurt dit om een probleemloze werking van het Platform te garanderen en om ons aanbod en onze diensten te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) GDPR, aangezien de verwerking noodzakelijk is om de functionaliteit van onze Platformen te waarborgen en de inhoud ervan correct te leveren. Daarnaast dienen de gegevens om onze websites te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen; in dit opzicht is de gegevensverwerking gebaseerd op Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Contact: Als u telefonisch, per e-mail of via een online formulier contact met ons opneemt, verwerken wij de door u verstrekte gegevens op basis van artikel 6 (1) (a) GDPR voor zover dat nodig is om uw verzoek te verwerken en om te kunnen bewijzen dat u in overeenstemming met de wettelijke vereisten contact met ons hebt opgenomen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is.

Contractgerelateerde gegevensverwerking: Als je een eigen account aanmaakt en je abonneert op een van onze diensten via ons webplatform of via onze mobiele applicaties, verwerken we de door jou verstrekte gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) GDPR. Dit is noodzakelijk om je account aan te maken en te beheren en is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. In het bijzonder wanneer u uw eigen account aanmaakt

Klantenondersteuning en klantenservice: Tijdens uw abonnement op onze diensten kunnen wij contact met u opnemen via de door u verstrekte contactgegevens, wanneer dit nodig zou moeten zijn, om suggesties te doen om uw dienst te optimaliseren of vanwege belangrijke informatie in verband met uw abonnement. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is, als onderdeel van de uitvoering van het contract, artikel 6 (1) (b) GDPR.

Directe reclame na inschrijving op onze diensten: Als je je hebt geabonneerd op een van onze diensten, kunnen we je informatie over onze eigen soortgelijke diensten naar het e-mailadres sturen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) GDPR, omdat het adverteren van gerelateerde producten door middel van directe reclame een legitiem belang voor ons vertegenwoordigt. De basis voor directe reclame per e-mail is bovendien artikel 11 (2) van de e-Privacy wet van 30 mei 2005. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Wij zullen dan afzien van verdere verwerking voor dergelijke doeleinden.

Nieuwsbrief: Als u zich via de betreffende functie aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, verwerken wij de door u voor dit doel verstrekte gegevens of de gegevens die beschikbaar zijn in uw klantenaccount, minimaal uw e-mailadres, om u van tijd tot tijd onze nieuwsbrieven per e-mail toe te sturen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de toestemming die je hebt gegeven toen je je inschreef voor onze nieuwsbrief (Artikel 6 (1) (a), Artikel 7 GDPR). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de betreffende link in onze nieuwsbrief te klikken.

Marketing, webanalyse en sociale media: We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (zoals tags of pixels) voor marketing- en analysedoeleinden, om het bezoek aan onze websites aantrekkelijk voor u te maken en om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (Artikel 6 (1) (a), Artikel 7 GDPR) of de bescherming van onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

Gedetailleerde informatie over alle gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën is te vinden in onze cookietoest ( https://www.clubee.com/cookies-settings ), waarmee je ook op elk gewenst moment je cookievoorkeuren kunt wijzigen en je toestemming voor het gebruik van cookies kunt intrekken met werking voor de toekomst. Afhankelijk van de door u geselecteerde instellingen, kunnen sommige functionaliteiten van ons Platform beperkt zijn.

4. Gegevensoverdracht aan derden

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan onze zorgvuldig geselecteerde dienstverleners en partnerbedrijven die contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Anders worden uw gegevens alleen doorgegeven in het geval van een bestaande wettelijke verplichting. Hieronder vindt u informatie over de bedrijven waaraan wij gegevens doorgeven.

Doorgifte binnen gelieerde bedrijven: We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze gelieerde bedrijven voor opslag in centrale databases en voor interne facturerings- en boekhouddoeleinden van de groep in verband met het sluiten en uitvoeren van het contract. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) GDPR of artikel 6 (1) (f) GDPR.

Gegevens gedeeld met clubs en federaties: We kunnen je gegevens delen met onze aangesloten clubs en federaties om je relatie met deze organisaties te beheren. De gegevens die worden gedeeld zijn over het algemeen voornaam, achternaam, verjaardag, nationaliteit, taal, adres, e-mailadres en mogelijk andere gegevens die vereist zijn door je club, federatie of andere aangesloten organisatie en afhankelijk van je toestemming om deze gegevens aan je club of federatie te verstrekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Overdracht aan dienstverleners: We gebruiken verschillende dienstverleners die namens ons werken om ons webplatform te beheren en te optimaliseren, contracten uit te voeren en betalingstransacties te verwerken. Dit betreft bijvoorbeeld de hosting van ons platform, het plaatsen van advertenties, het verwerken van betalingstransacties, het versturen van nieuwsbrieven en klantenservice en ondersteuning. We geven gegevens door aan deze dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van contracten of wanneer dit dient om onze legitieme belangen te beschermen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is meestal artikel 6 (1) (b) GDPR of artikel 6 (1) (f) GDPR. Deze dienstverleners werken voornamelijk voor ons als "verwerkers" namens ons en mogen daarom de verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies. Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor een passend gegevensbeschermingsbeleid bij de dienstverleners die namens ons gegevens verwerken en zijn met de dienstverleners passende gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsregelingen overeengekomen. Hier vindt u een lijst van onze dienstverleners:

 • "Amazon Web Services (AWS)"is een dienst van Amazon Web Services EMEA Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna AWS). We gebruiken Amazon AWS als partner voor delen van onze serverinfrastructuur.
  Amazon AWS biedt een van de meest veilige, innovatieve en zorgvuldig onderhouden datacenterinfrastructuren. Hier worden onze servers gehost en gegevens opgeslagen volgens zeer hoge beveiligingsstandaarden. Deze omgeving biedt ons state-of-the-art beveiligingstechnologieën om je gegevens te beschermen tegen misbruik.
  Wanneer je onze service gebruikt, kunnen je persoonlijke gegevens worden verwerkt op servers van AWS. Dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar het moederbedrijf van AWS in de Verenigde Staten.
  De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU. Raadpleeg voor meer informatie:https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.
  Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid voor gegevens van AWS:https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

  AWS wordt gebruikt op basis van art. 6(1)(f) GDPR. We hebben een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van ons platform. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
 • "Amazon CloudFront CDN"is een dienst van Amazon Web Services EMEA Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
  Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network. Tijdens deze transacties wordt de informatieoverdracht tussen je browser en onze website technisch gerouteerd via het Content Delivery Network. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde beschikbaarheid en prestatiemogelijkheden van onze website te verbeteren. Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om de presentatie van onze diensten zo foutloos en veilig mogelijk te houden (art. 6(1)(f) GDPR). De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de Standard Contract Clauses van de Europese Commissie. U vindt de details hier:https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Volg deze link voor meer informatie over Amazon CloudFront CDN: https://aws.amazon.com/privacy/.
  We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.
 • "OVH"is een dienst van OVH Sas, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk. We gebruiken OVH als partner voor delen van onze serverinfrastructuur. OVH biedt een van de meest veilige, innovatieve en zorgvuldig onderhouden datacenterinfrastructuren. Hier worden onze servers gehost en gegevens opgeslagen volgens zeer hoge beveiligingsstandaarden. Deze omgeving biedt ons state-of-the-art beveiligingstechnologieën om je gegevens te beschermen tegen misbruik.
  OVH wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. We hebben een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van ons platform. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
  We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.
 • "Google Analytics"is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor de statistische analyse van bezoekerstoegang.
  Google Analytics stelt ons in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en gebruikt technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.
  Google gebruikt cookies (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en een geanonimiseerde analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6(1)(a) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
  De door Google geregistreerde 'informatie over websitegebruik' wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SKC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
  We hebben een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.
 • "Google Tag Manager"is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor de statistische analyse van bezoekerstoegang.
  De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de tools uit die via de Tag Manager zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
  De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
 • "Google Ads"is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; doelgroep targeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot de respectieve kliks.Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming krachtens Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier:https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 • "Google Maps"is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar het wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google-lettertypen te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.
  We gebruiken Google Maps om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties op onze website gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
  Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hierhttps://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Bekijk voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • "Google DoubleClick"is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Google DoubleClick (hierna "DoubleClick") wordt gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meer dan eens advertenties te zien krijgt.
  De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick. Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen en hem of haar kunnen associëren met de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag. Voor dit doel gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de relevante gebruiker te tonen. Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u op de volgende links:https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated
  "Mailgun" (optioneel) is een dienst van Mailgun Technologies Inc, 112 E. Pecan St. 1135, San Antonio, TX 78205, USA. Deze service kan optioneel voor je geactiveerd worden bij Clubee als je deze tool wilt gebruiken. Mailgun wordt gebruikt wanneer je e-mailmarketing wilt sturen naar je leden via Clubee, en e-mails wilt sturen naar je leden via ons platform. Bij gebruik van deze tool wordt het e-mailadres van het lid doorgestuurd naar Mailgun, zodat je e-mailcommunicatie eenvoudig in grote hoeveelheden via Mailgun kan worden verspreid. Deze tool wordt ook gebruikt wanneer activatielinks vanuit de vereniging naar leden worden gestuurd om hen uit te nodigen het platform te gebruiken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://www.mailgun.com/gdpr/
  We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.
 • "Stripe"(optioneel) is een service van Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. Deze service kan optioneel voor je worden geactiveerd bij Clubee als je gebruik wilt maken van deze tool. Stripe dient als betalingsprovider en kan door de club worden gebruikt om online betalingen van haar leden te accepteren via creditcard, SEPA automatische incasso, etc. Hiervoor wordt je expliciet door Stripe gevraagd om een account aan te maken. Dit account kan vervolgens worden gekoppeld aan Clubee.
  Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:https://stripe.com/privacy en https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation.
  Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link:https://stripe.com/privacy
 • "Bubble"is een dienst van Bubble Group, Inc., 1811 Silverside Road, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801. We gebruiken Bubble om verschillende functionaliteiten van ons platform te ontwerpen en te ontwikkelen. Bubble wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. We hebben een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van ons platform. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
  Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:https://bubble.io/privacy
  We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een contract dat verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.
 • "Sentry"is een dienst van Sentry Inc., 45 Fremont Street, 8th floor, San Francisco, CA 94105, USA. Dit is een tool voor foutenbeheer die dient om de technische stabiliteit van onze service te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te bewaken en fouten in de code op te sporen. Sentry dient alleen deze doeleinden en evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden. Gebruikersgegevens, zoals gegevens over het apparaat of het tijdstip van de fout, worden anoniem verzameld en niet op een gepersonaliseerde manier gebruikt en vervolgens verwijderd.
  Details hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Sentry op de volgende link:https://sentry.io/privacy/
  De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
  U vindt de details hier:https://sentry.io/legal/dpa/
 • "Vercel" is een service die wordt geleverd door Vercel Inc, 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, VS. Vercel is een cloudplatform waarmee wij ons platform aanbieden. De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1)(f) GDPR. De gegevensoverdracht is noodzakelijk zodat u onze website kunt gebruiken.
  Dit betekent dat uw bezoek aan onze website wordt verwerkt of doorgegeven via de servers van Vercel. De gegevens in verband met uw bezoek aan onze website worden ook doorgegeven aan Vercel. Dit is noodzakelijk om uw browserverzoek succesvol te kunnen verwerken. Deze gegevens kunnen bestaan uit het browsertype/de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres, het tijdstip van het serververzoek en cookies.
  Afhankelijk van de locatie van de server kunnen deze gegevens ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Vercel. Bovendien is Vercel gecertificeerd volgens de overeenkomst tussen de EU en de VS over gegevensbescherming en dus verplicht om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming.
  U kunt het privacybeleid van Vercel vinden ophttps://vercel.com/legal/privacy-policy.
 • "Printful" is een service die wordt aangeboden door Printful,Inc. 11025 Westlake Drive, Charlotte, C28273, Verenigde Staten. Wij gebruiken Printful voor de levering en verzendverwerking van goederen die via de online winkels van de clubs worden besteld. Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Printful in overeenstemming met art. 6(1)(b) GDPR uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van Printful en het privacybeleid van Printful, Inc. zijn beschikbaar op https://www.printful.com/policies/privacy.
 • "Vimeo" is een dienst van Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de Vimeo-server geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden. Als je op je Vimeo-account bent ingelogd, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account. Om websitebezoekers te herkennen, gebruikt Vimeo cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdruk). Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy. Zie voor meer informatie over hoe we met gebruikersgegevens omgaan het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.
 • "YouTube" is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Wanneer je een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's je hebt bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën voor herkenning gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube toestemming om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6(1)(a) GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Betalingstransacties: De respectieve betalingsdienstaanbieder of bank ontvangt de nodige betalingsgegevens voor de verwerking van betalingstransacties. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6(1) (b) GDPR. Over het algemeen voert u deze gegevens echter rechtstreeks in het invoervenster van de betreffende betalingsdienstaanbieder of bank in. In deze gevallen ontvangen en bewaren wij geen betalingsgegevens.

Doorgifte naar derde landen: Specifieke wettelijke vereisten zijn van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER. De "overdracht" van gegevens omvat het verzenden van gegevens naar een ander land of het op afstand toegankelijk maken van die gegevens in een ander land, ongeacht of Clubee zelf persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft of dat een gegevensverwerker dit doet wanneer hij optreedt namens Clubee. Persoonsgegevens mogen niet buiten de EER worden doorgegeven, tenzij het ontvangende land een passend niveau van bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen waarborgt. Aan deze eis kan worden voldaan door:

 • het ontvangende land is onderworpen aan een "adequacy determination" door de Europese Commissie (zoals Canada en Israël);
 • het aangaan van een overeenkomst voor gegevensoverdracht tussen het Bedrijf en de niet-EER ontvanger van de persoonsgegevens die modelcontractbepalingen bevat die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie; of
 • Clubee zal ervoor zorgen dat elke overdracht buiten de EER zal worden onderworpen aan passende waarborgen of anderszins is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. U kunt een kopie van deze waarborgen verkrijgen door contact op te nemen met Clubee.

Doorgifte aan andere derden: Afgezien van de hierboven genoemde overdrachten, geven we uw gegevens alleen door aan derden of officiële instanties als we hiertoe wettelijk verplicht zijn onder de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens, bijvoorbeeld op grond van een officieel of gerechtelijk bevel, of als we hiertoe gerechtigd zijn, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening of handhaving van onze rechten of vorderingen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in deze gevallen is art. 6 (1) (c) GDPR of Art. 6 (1) (f) GDPR.

5. Algemene informatie

Bewaren van gegevens: Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de wettelijke doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Om dit te bereiken, moet elke categorie persoonsgegevens die door ons wordt verwerkt, onderworpen zijn aan een bewaartermijn die kan worden gerechtvaardigd door te verwijzen naar die wettelijke gronden. De bewaartermijnen moeten worden gecontroleerd en na afloop ervan moeten de relevante persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt (zodat het niet langer mogelijk is om de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, te identificeren). Sommige gegevens moeten langer worden bewaard dan andere, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf bepaalde gegevens moet bewaren om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Persoonlijke gegevens moeten veilig worden verwijderd op een manier die de rechten en privacy van de betrokkenen beschermt en de permanente verwijdering van de gegevens garandeert (bijv. versnippering, verwijdering als vertrouwelijk afval of veilige elektronische verwijdering).

SSL- en/of TLS-codering: Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

6. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Als bezoeker van ons Platform en als gebruiker van onze diensten hebt u recht op verschillende rechten die door de GDPR worden toegekend. Gebruik de informatie in het gedeelte Contact om uw rechten tegenover ons te doen gelden en zorg ervoor dat we uw persoon duidelijk kunnen identificeren.

Hieronder lichten we uw essentiële rechten als betrokkene toe.

Recht op bevestiging en toegang: Een betrokkene heeft het recht, toegekend door de GDPR, om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens; als dat het geval is, heeft de betrokkene recht op toegang tot de persoonsgegevens en op nadere informatie voor zover de wet daarin voorziet.

Recht op rectificatie: Een betrokkene heeft het recht, toegekend door de GDPR, om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. In dit verband heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen ("recht om vergeten te worden"): Een betrokkene heeft het door de GDPR verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist; de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de in de wet genoemde gronden van toepassing is en wanneer de verwerking niet noodzakelijk is. Uitgesloten van het recht om gegevens te wissen zijn bijvoorbeeld opgeslagen gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

Recht op beperking van gegevensverwerking: Als betrokkene heb je het recht, toegekend door de GDPR, om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden in de wet is voldaan.

Recht op bezwaar: Als betrokkene hebt u het recht, toegekend door de GDPR, om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons als verwerkingsverantwoordelijke; wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Als persoonsgegevens worden verwerkt om direct reclame te maken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van Art. 21(2) GDPR).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als betrokkene heb je het recht, zoals toegekend door de GDPR, om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en heb je het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van ons als verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, met inachtneming van de voorwaarden waarin de wet voorziet.

Intrekking van toestemming: Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in het kader van uw gebruik van ons Platform of als onderdeel van het gebruik van onze diensten, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór uw intrekking blijft onaangetast. Nadat wij uw intrekking hebben ontvangen, zullen wij het relevante gebruik van de gegevens onverwijld stopzetten. Wanneer het gebruik van de gegevens noodzakelijk was voor het verlenen van onze diensten, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot uw gebruik van onze diensten.

7. Klachten bij toezichthoudende autoriteiten

Bij klachten over de verwerking van uw gegevens hebt u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. U kunt dit doen door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor ons, namelijk de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD), 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux (https://cnpd.public.lu).

8. Mededelingen

Dit Privacybeleid is geschreven in het Engels, en vertaald in andere talen voor het gemak van bezoekers en Klanten/Gebruikers. Bezoekers en Klanten/Gebruikers kunnen andere taalversies openen en bekijken door de taalinstellingen van de website van Klanten/Gebruikers Clubee te wijzigen. Als een vertaalde (niet-Engelse) versie van dit Privacybeleid op enigerlei wijze in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie.

We kunnen klanten/gebruikers berichten sturen via onze diensten, per e-mail of via een ander contactmiddel dat klanten/gebruikers ons hebben gegeven.

Het Clubee Privacybeleid, en het gebruik van de Clubee Services door klanten/gebruikers, creëren geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer relatie tussen Clubee en hun klanten/gebruikers.

Clubee kan haar rechten en/of verplichtingen hieronder overdragen en toewijzen en/of eigendomsrechten en titel in de Clubee Services en/of Gelicentieerde Inhoud overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Klanten/Gebruikers of voorafgaande kennisgeving aan Klanten/Gebruikers. Klanten mogen hun rechten en verplichtingen hieronder niet toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubee. Elke poging tot of feitelijke overdracht hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Clubee zal nietig zijn.